XII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Opublikowano 2020-01-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

• prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularnonaukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

• prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (m.in. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W każdej z dwóch kategorii zostanie przyznana jedna nagroda pieniężna. Zwycięzcy otrzymają po 5.000 zł. Nagrodą jest również możliwość wydania nagrodzonej pracy drukiem.

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 31 lipca 2020 r. (liczy się data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora).

Strona konkursu