X edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Opublikowano 2018-01-03

Opis

Organizator
Konkurs organizuje Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
• prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularnonaukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
• prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (m.in. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W każdej z dwóch kategorii zostanie przyznana jedna nagroda pieniężna. Zwycięzcy otrzymają po 5.000 zł.
Nagrodą jest również możliwość wydania nagrodzonych prac drukiem.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-07-31