Wymyśl grę, zostań autorem Granny

Opublikowano 2017-10-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest firma Granna.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć grę planszową dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) lub wczesnoszkolnym (7-9 lat).

Gra w formie przestrzennej makiety musi posiadać szczegółowy opis zasad oraz inne elementy umożliwiające rozegranie gry.

Gra musi być oryginalna. Nie może być wcześniej publikowana.

Prototyp gry należy przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie: strona 1, strona 2).

Nagrody
Najlepsze gry w każdej z dwóch kategorii wiekowych zostaną wydane a ich autorzy otrzymają po 1.000 zł (zaliczka na poczet przyszłego honorarium ze sprzedaży gry).
Przewidziane są również dwa wyróżnienia po 500 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-31