Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa

Opublikowano 2018-04-30

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Województwo Małopolskie, polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Przedmiotem konkursu są scenariusze filmowe związane tematyką lub miejscem akcji z Małopolską.

Scenariusze będą oceniane w dwóch kategoriach:
• scenariusz filmu fabularnego,
• scenariusz filmu dokumentalnego.

Objętość scenariusza nie może przekraczać 100 stron.

Prace można składać osobiście lub przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W kategorii „scenariusz filmu fabularnego” zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce – 40.000 zł
• II miejsce – 30.000 zł
• III miejsce – 15.000 zł

W kategorii „scenariusz filmu dokumentalnego” zwycięzca otrzyma 20.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-06-30