„Targi 4.0” konkurs dla studentów

Opublikowano 2019-11-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polska Izba Przemysłu Targowego z siedzibą w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów.

Opis

Celem konkursu jest szeroko rozumiana promocja idei targów, spotkań bezpośrednich oraz doświadczania rzeczywistości 5 zmysłami. Istotą jest także zwrócenie uwagi na różnorodność imprez targowych i wystawienniczych, ich ciekawą tematykę, często niezwykłą formę oraz interesujące i porywające imprezy towarzyszące. Celem jest również zachęcenie studentów szkół wyższych w Polsce do wspólnego świętowania Global Exhibitions Day 2020.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć spot promocyjny lub prezentację multimedialną na jeden z podanych niżej tematów:

1. Wizja rozwoju targów do 2030 r.
2. Targi jako droga szybkiego rozwoju biznesu w dynamicznym otoczeniu rynkowym.
3. Targi w biznesie dają więcej – zróżnicowane korzyści z udziału w targach.
4. Event w wielu wymiarach – sprzedaż, edukacja i rozrywka podczas współczesnych targów.
5. Media społecznościowe oraz nowoczesne technologie w służbie aktywności marketingowej wystawców.
6. Neuromarketing w przestrzeni targowej.
7. Kreatywne promowanie idei współczesnych targów.
8. Ekspozycja (stoisko targowe) przyszłości.
9. Global Exhibitions Day – koncepcja promowania święta przemysłu wystawienniczego w 2021 r.
10. Rola wystaw Expo w propagowaniu osiągnięć cywilizacyjnych i zwracaniu uwagi na problemy współczesnego świata.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce – 3.000 zł 
• II miejsce – tablet o wartości do 600 zł
• III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 300 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-03-30