„Słysz… architekturę!” konkurs na reportaż radiowy

Opublikowano 2020-07-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Przedmiotem konkursu jest reportaż radiowy o architekturze współczesnej Warszawy i jej twórcach.

Brzmienie nowoczesnych budynków, historie zagospodarowania warszawskich przestrzeni, znikające budowle, odradzające się zabytki, tymczasowe lub trwałe wspólnoty związane z danym miejscem. Tematów jest wiele – liczymy na to, że form ich prezentacji również.

Reportaż radiowy należy rozumieć szeroko – jako rejestrację słowno-dźwiękową, podcast, audycję, kompozycję rozpisaną na miasto itd. Zachęcamy do eksperymentowania z formą. 

Nagranie powinno trwać od 5 do 15 minut.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie). 

Nagrody
• I miejsce: 5.000 zł
• II miejsce: 3.000 zł
• III miejsce: 2.000 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 6 września 2020 r.

Strona konkursu