Script Wars 2021 – Mazowiecki Konkurs Scenariuszowy

Opublikowano 2021-07-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych, których akcja osadzona jest w Warszawie lub na terenie województwa mazowieckiego.

Scenariusz może liczyć nie więcej niż 140 stron. Powinien być napisany zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami pisania scenariuszy.

Każdy autor może zgłosić tylko jeden scenariusz.

Termin
Nabór scenariuszy trwa do 13 sierpnia 2021 r.

Nagrody
• I miejsce: 15.000 zł
• II miejsce: 10.000 zł
• III miejsce: 5.000 zł 

• Główna Nagroda Audioteki: 10.000 zł
• Nagroda Audioteki dla projektu familijnego: 5.000 zł

Strona konkursu