Script Wars

Opublikowano 2017-06-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych, których akcja osadzona jest w Warszawie lub na Mazowszu. Scenariusz powinien liczyć maksymalnie 140 stron.

Zgłoszenia można przesyłać mailem lub pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• nagroda główna: 20.000 zł brutto
• druga nagroda: 15.000 zł brutto
• trzecia nagroda: 10.000 zł bruttoTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-09