Script Fiesta 2019

Opublikowano 2018-10-29

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Warszawska Szkoła Filmowa oraz Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:

• scenariusz etiudy filmowej do 30 minut,
• koncepcja serialu telewizyjnego,
• scenariusz gry komputerowej.

• Konkurs na scenariusz etiudy filmowej (do 30 minut).
Zgłoszenie powinno zawierać: 
- okładkę, na której powinny się znaleźć: tytuł, autor, gatunek, logline,
- streszczenie fabuły (do 1800 znaków),
- prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).
Koncepcję etiudy filmowej należy dostarczyć do 20 lutego 2019 r. do godz. 15:00.

• Konkurs na koncepcję serialu telewizyjnego.
Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap polega na:
- opisaniu założeń koncepcji serialu (3 zdania),
- opisaniu bohaterów (500 znaków ze spacjami),
- opisaniu zarysu odcinka pilotowego oraz zarysu pierwszego sezonu (po 1800 znaków ze spacjami)
- stworzeniu trzech scen dialogowych.
Koncepcję serialu telewizyjnego należy dostarczyć do 1 lutego 2019 r. do godz. 15:00.
Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu przystąpią do pisania scenariusza pilotowego odcinka serialu.

• Konkurs na scenariusz gry komputerowej.
Do scenariusza należy dołączyć graf przebiegu fabuły wraz z kluczowymi decyzjami gracza i rozwidleniami.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 20 lutego 2019 r. do godz. 15:00.

Nagrody
Zwycięzca konkursu na scenariusz etiudy filmowej otrzyma 5.000 zł.

Nagrodą w konkursie na koncepcję serialu telewizyjnego jest honorarium w wysokości 20.000 zł.

Autor najlepszego scenariusza gry komputerowej otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.



Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-02-20
Strona konkursu scriptfiesta.pl/