Script Fiesta 2018

Opublikowano 2017-11-03

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Warszawska Szkoła Filmowa oraz Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:
- scenariusz etiudy filmowej,
- koncepcja serialu telewizyjnego.

I. Konkurs na scenariusz etiudy filmowej (do 30 minut).
Zgłoszenie powinno zawierać: okładkę (tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).

II. Konkurs na oryginalną (własną) koncepcję serialu telewizyjnego.
Konkurs jest dwuetapowy.
Uczestnicy pierwszego etapu powinni przedstawić: koncepcję serialu (3 zdania), bohaterów (500 znaków ze spacjami), zarys odcinka pilotowego i zarys pierwszego sezonu (po 1800 znaków ze spacjami) oraz trzy sceny dialogowe.
Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu przystąpią do pisania scenariusza pilotowego odcinka serialu.

Termin składania prac upływa 20 stycznia 2018 roku o godz. 10:30.

Nagrody
Zwycięzca konkursu na scenariusz etiudy filmowej otrzyma 5.000 zł.

Nagrodą w konkursie na koncepcję serialu telewizyjnego jest honorarium w wysokości 20.000 złotych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-20