Advertisement

Advertisement

Konkurs Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem konkursu jest „Polska wieś jakiej nie znasz”.

Ideą konkursu jest przedstawienie polskiej wsi nie tylko jako terenu, na którym produkuje się żywność, ale także miejsca atrakcyjnego do życia, spędzania wolnego czasu, czy też mającego w ofercie działania edukacyjne.

Konkurs skierowany jest do osób, które na terenach wiejskich realizują różnego rodzaju niestandardowe i oryginalne działania, ukazujące w atrakcyjny i innowacyjny sposób możliwości spędzania czasu na wsi. Mogą to być działania edukacyjne, proekologiczne, popularno-naukowe, kulturalne, etnograficzne.

Do konkursu można zgłaszać krótkie filmy oraz prezentacje multimedialne.

Film nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 

Prace można przesyłać mailem lub pocztą tradycyjną.

Termin
Termin zgłaszania prac mija 31 sierpnia 2023 r.

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 6.000 zł.

Strona konkursu