Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Opublikowano 2017-02-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
— prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularnonaukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
— prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W każdej z dwóch kategorii zostaną przyznane nagrody pieniężne. Zwycięzcy otrzymają po 5.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-28