Piosenka na 100

Opublikowano 2018-02-13

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Polskie Radio S.A. oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do autorów tekstów, kompozytorów oraz wykonawców piosenek. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią.

Opis

„Piosenka na 100” to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Polskiego Radia. Konkurs zorganizowany został z okazji 100-lecia istnienia ZAiKS-u, jednej z najbardziej zasłużonych polskich instytucji kultury. Ideą konkursu jest jak najszersza popularyzacja dorobku współczesnych polskich twórców.

Do konkursu można zgłaszać piosenki, które wcześniej nie były publicznie rozpowszechniane. Piosenka musi być w języku polskim i nie może trwać dłużej niż 4 minuty.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody
Pula nagród wynosi 90.000 zł netto, w tym:
• 30.000 zł netto za najlepszy tekst,
• 30.000 zł netto za najlepszą muzykę,
• 30.000 zł netto za najlepsze wykonanie.

W przypadku trudności z wyborem jednej najlepszej piosenki, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nagrodzenia dwóch lub trzech piosenek w kategoriach: najlepszy tekst, najlepsza muzyka, najlepsze wykonanie.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-04-02
Strona konkursu www.polskieradio.pl/336