Skip to main content

Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2024

Opis

10.06.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Uczestnicy
Konkurs ma formułę otwartą.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu wygłaszają prelekcje do filmów z listy przygotowanej przez Organizatora (lista zostanie udostępniona do 5 lipca 2024).

Prelekcje będą wygłaszane podczas 25. Letniej Akademii Filmowej, która odbędzie się w Zwierzyńcu w dniach 8-15 sierpnia 2024 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać na adres biuro@pfdkf.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Spośród osób, które wyślą zgłoszenie, Organizatorzy wybiorą maksymalnie 10 uczestników konkursu.

Nagrody
Pula nagród wynosi 2.500 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 lipca 2024 r.

Regulamin
Regulamin konkursu można pobrać tutaj.