Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Dyktando 2022”

Opublikowano 2022-08-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Katowice. Współorganizatorami są Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz Fundacja im. Krystyny Bochenek.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 16 roku życia.

W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.

Zasady konkursu w skrócie

Dyktando odbędzie się w 22 października 2022 roku w Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach o godzinie 11.00.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W konkursie może wziąć udział 500 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2022 r.

Nagrody
• I miejsce: 30.000 zł oraz tytuł Mistrza Ortografii Polskiej
• II miejsce: 15.000 zł oraz tytuł Pierwszego Wicemistrza Ortografii Polskiej
• III miejsce: 5.000 zł oraz tytuł Drugiego Wicemistrza Ortografii Polskiej

Strona konkursu