Najlepszy POLSKI MÓWCA

Opublikowano 2020-09-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy wygłosić 2-minutowe przemówienie na zadany przez Organizatora temat. 

Konkurs odbywa się w Internecie. Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma link do spotkania online. Przemówienia będą wygłaszane na żywo, przed jurorami i widzami.

Konkurs odbywa się co miesiąc. Zwycięzcy kolejnych comiesięcznych turniejów spotkają się w wielkim finale we wrześniu 2021 roku.

Tematy będą podawane z wyprzedzeniem.

Nagrody:
- za zajęcie pierwszego miejsca w danym miesiącu: 1.000 zł
- za zajęcie pierwszego miejsca w finale konkursu: 5.000 zł
- nagroda publiczności w finale konkursu: 1.000 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 sierpnia 2021 r.

Strona konkursu