Międzynarodowy Konkurs im. Szymona Szurmieja na Dramat Współczesny o Tematyce Żydowskiej

Opublikowano 2021-04-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Celem konkursu jest wyłonienie nowych, wartościowych tekstów dramatycznych inspirowanych szeroko pojętą tematyką żydowską.

Idea konkursu – współczesna sztuka o tematyce żydowskiej – mieści się w poszukiwaniach artystycznych Teatru Żydowskiego kierowanego przez Gołdę Tencer, teatru, który jest żywym miejscem dialogu społecznego, międzypokoleniowego oraz międzykulturowego, dialogu z historią, z traumą, podejmującego obok tematyki związanej z pamięcią o Zagładzie także temat szeroko rozumianej tożsamości, poszukiwania własnego miejsca w świecie, wadzenia się z religią i obyczajowością, zniewolenia i wolności, emancypacji, przemocy (także w rodzinie), osieroconych, odrzuconych, podróżników, migrantów, a mówi o tym bogatym, nowoczesnym językiem współczesnej sceny.

Utwór zgłoszony na konkurs nie może być adaptacją, lecz musi stanowić oryginalne dzieło autora, wcześniej nieopublikowane ani niewystawiane.

Pracę konkursową można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Regulamin konkursu

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2021 r. (data stempla pocztowego).

Nagrody
Zdobywca Grand Prix otrzyma 30.000 zł.
W konkursie zostaną przyznane również trzy wyróżnienia, każde w wysokości 5.000 zł.

Strona konkursu