Konkursu na scenariusz słuchowiska „Cud na Wisłą. Bitwa Warszawska 1920”

Opublikowano 2019-11-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polskie Radio S.A. 

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Program 1 Polskiego Radia S.A. i Teatr Polskiego Radia S.A. ogłaszają konkurs na scenariusz słuchowiska "Cud na Wisłą. Bitwa Warszawska 1920".

Przedmiotem konkursu jest scenariusz słuchowiska o szeroko rozumianej tematyce związanej z wydarzeniami Bitwy Warszawskiej 1920 roku, z kontekstem historycznym, politycznym i międzynarodowym, obrazem społeczeństwa polskiego w tamtej epoce oraz współczesnym znaczeniem wydarzeń roku 1920. Organizatorzy oczekują zarówno słuchowisk dokumentalnych, jak i scenariuszy opartych na fikcji literackiej. Oczekują jednocześnie scenariuszy niebanalnych, a nawet nowatorskich, zarówno w treści jak i w formie, uwzględniających specyfikę radiowych środków wyrazu artystycznego.

Zgłaszane do konkursu słuchowisko powinno w wersji realizacyjnej trwać maksymalnie 45 minut (co oznacza, że scenariusze powinny mieć nie więcej niż 27 - 30 stron standardowego wydruku po 30 wersów  na stronie).

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda: 10.000 zł
• II nagroda: 7.000 zł
• III nagroda: 4.000 zł