Konkursu na koncepcję scenariusza widowiska audiowizualnego

Opublikowano 2019-08-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Gdańsk.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie koncepcji scenariusza widowiska audiowizualnego. Na podstawie zwycięskiej koncepcji zostanie sporządzony scenariusz realizacyjny i finalnie: widowisko audiowizualne przeznaczone do wielokrotnej prezentacji w sali z makietą śródmieścia Gdańska w budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku.

Widowisko, które zostanie zrealizowane na podstawie wybranej koncepcji scenariusza powinno:
• czerpać inspirację z bogatej historii miasta i jego kultury,
• dostarczyć ciekawą informację o mieście,
• przedstawić miasto w inspirujący sposób, pobudzić wyobraźnię widza, wzbudzić zainteresowanie miastem,
• wykorzystać potencjał makiety jako nośnika istotnych informacji i jako przestrzeń do projekcji,
• być dostosowane do warunków technicznych panujących w sali makiety.

Przewidywany czas trwania widowiska – około 10 minut.

Praca konkursowa ma być sporządzona na ponumerowanych kartkach formatu A4.

Termin składania prac upływa 4 listopada 2019 o godz. 16:00.

Nagrody
• I miejsce: 10.000 zł
• II miejsce: 7.000 zł
• III miejsce: 5.000 zł
• wyróżnienia