Konkurs na książkę o Ignacym Janie Paderewskim

Opublikowano 2021-11-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Ignacy Jan Paderewski był wyjątkową i wielowymiarową postacią. Wydawano wprawdzie prace źródłowe i biografie tego wybitnego człowieka, ale zazwyczaj koncentrowano się na jego działalności politycznej i tylko niekiedy zahaczano o wątki muzyczne. A przecież Paderewski do pewnego momentu w życiu był głównie pianistą i kompozytorem! Naszą ambicją jest przybliżenie zarówno jego dzieł muzycznych, wybitnej aktywności pianistycznej, ale nie chcemy pominąć jego znaczenia dla polskiej historii. Dlatego ogłaszamy konkurs, którego efektem ma być popularna, atrakcyjnie napisana, niewielkich rozmiarów, ale jednak rzetelna monografia Paderewskiego. Zapraszamy do udziału wszystkich ludzi pióra.

dr Daniel Cichy, dyrektor – redaktor naczelny PWM

Zgłoszenie powinno zawierać:
• fragment Małej Monografii o Ignacym Janie Paderewskim (4 rozdziały, ok. 40 000 znaków),
• konspekt całej książki.

Nadesłane prace będą oceniać:
- Justyna Szombara – muzykolożka, znawczyni życia i twórczości I.J. Paderewskiego,
- Danuta Gwizdalanka – poczytna autorka książek o wielkich kompozytorach,
- Antonii Libera – pisarz, autor należącej do kanonu polskiej literatury powieści: Madame,
- Małgorzata Małaszko-Stasiewicz – dyrektor Programu Drugiego Polskiego Radia,
- Daniel Cichy – dyrektor – redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 lutego 2022 r.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma 10.000 zł oraz podpisze umowę wydawniczą z Polskim Wydawnictwem Muzycznym.

Wybrana przez jury praca zostanie wydana w serii Małe Monografie.

Strona konkursu