Grand Press 2021

Opublikowano 2021-10-06

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są magazyn „Press” oraz Fundacja Grand Press. 

Opis

Grand Press to największy konkurs dziennikarski w Polsce. Organizatorami 25. edycji konkursu są tradycyjnie magazyn „Press” oraz Fundacja Grand Press. Jak co roku jury przyzna nagrody za najlepsze materiały dziennikarskie, a kolegia redakcyjne wybiorą Dziennikarza Roku 2021.

Materiały dziennikarskie można zgłaszać w następujących kategoriach:

– News,
– Dziennikarstwo śledcze,
– Publicystyka,
– Reportaż prasowy/internetowy,
– Reportaż audio,
– Reportaż telewizyjny/wideo,
– Wywiad,
– Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa.

Oceniane będą materiały prasowe, radiowe/audio, telewizyjne oraz internetowe opublikowane albo wyemitowane w mediach, w języku polskim, między 1 listopada 2020 roku a 31 października 2021 roku.

Materiały do konkursu mogą zgłaszać dziennikarze/dziennikarki lub redakcje, po uzyskaniu zgody autora/autorki.

Nagrody
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 listopada 2021 r.

Strona konkursu