Grand Press 2017

Opublikowano 2017-10-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest wydawca magazynu „Press” – Press Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu.

Opis
Grand Press jest konkursem, w którym nagradzane są najlepsze materiały dziennikarskie mijającego roku.

Nagrody są przyznawane w sześciu kategoriach:
– News,
– Dziennikarstwo śledcze,
– Publicystyka,
– Reportaż (prasowy, radiowy, telewizyjny),
– Wywiad,
– Dziennikarstwo specjalistyczne.

Oceniane będą materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe opublikowane albo wyemitowane w mediach, w języku polskim, między 1 listopada 2016 roku a 31 października 2017 roku. 

Materiały prasowe mogą zgłaszać dziennikarze, redakcje gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe. 

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagroda
Laureaci nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych polskich 1000 euro. Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-03
Strona konkursu grandpress.press.pl/