Ekonomiczny Konkurs Retoryczny

Opublikowano 2018-11-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do studentów ekonomii i kierunków pokrewnych (np. zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, rachunkowość, ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, towaroznawstwo, inżynieria produkcji) oraz absolwentów ww. kierunków, którzy ukończyli naukę nie dawniej niż 2 lata temu. Wiek uczestników: od 18 do 28 lat.

Opis

Ekonomiczny Konkurs Retoryczny ma za zdanie popularyzację wiedzy na tematy gospodarcze poprzez promowanie ładnego, zrozumiałego i efektownego mówienia o ekonomii. Konkurs ma nagradzać tych, którzy o gospodarce potrafią przemawiać w sposób porywający, błyskotliwy i przejrzysty. A zatem potrafią popularyzować niełatwą i skomplikowaną dziedzinę. Oceniane będą więc dwie umiejętności: 
1) wiedza i przemyślenia z zakresu ekonomii;
2) umiejętności retoryczne: styl prezentacji, jakość argumentacji, jasność i efektowność wywodu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć dwuminutowy film z wypowiedzią na dowolny temat z zakresu ekonomii. Film nie może być montowany, wypowiedź musi być ciągła.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem do 31 grudnia 2018 (szczegóły w regulaminie).

Jury oceni wypowiedzi i wybierze dziesięciu finalistów. Każdy z finalistów w ciągu dwóch tygodni przygotuje wystąpienie na zadany temat. Finał konkursu odbędzie się w Warszawie w kwietniu 2019 r. Komisja oceni wystąpienia i wybierze zwycięzców.

Nagrody
• I miejsce: 10.000 zł
• II miejsce: 5.000 zł
• III miejsce: 3.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-12-31