40 Pokoleń

Opublikowano 2018-04-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.

Opis 

Tytuł konkursu, „40 Pokoleń” nawiązuje do faktu, że na 1000-letnie dzieje Polski złożyło się życie tylu właśnie generacji. Posługiwanie się kategorią pokolenia pomaga wyjaśnić dzieciom, czym jest ciągłość historyczna i jakie elementy symbolizują przynależność do wspólnoty. Teksty, które trafią do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9 lat), przygotują je do poznawania skomplikowanych dziejów naszego kraju. Książeczki powinny nieść treści poznawcze zgodne z prawdą historyczną i zarazem podawać je w atrakcyjnej, niebanalnej formie.

Co było nośnikiem pamięci, zanim wynaleziono komputery? Jakie adresy widniały na listach wysyłanych do Polski 80, 180 czy 800 lat temu? Gdy grają hymn narodowy, dlaczego stajemy na baczność? – to pytania, które stawiają dzieci. Na te i podobne zagadnienia powinny znaleźć odpowiedzi w nadsyłanych publikacjach.

Organizatorzy konkursu czekają na teksty niebeletrystyczne, przeznaczone dla dzieci w wieku 6-9 lat. Tematyka prac powinna dotyczyć jednego z trzech zagadnień (szczegóły tutaj):
1. Co to jest historia, jakie są podstawowe typy źródeł historycznych, czym zajmuje się historyk?
2. Jak kształtowały się granice Polski od Mieszka I po rok 1945? – przyczyny i skutki zmian terytorium.
3. Kto ty jesteś? – język, godło, barwy narodowe, hymn, polski kod kulturowy.

Praca konkursowa powinna mieć objętość od 0,75 do 1,5 arkusza wydawniczego (1 arkusz to 22 strony maszynopisu).

Prace należy przesyłć pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody, każda w wysokości 7.000 złotych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-07