40. Ogólnopolski Turniej Małych Form Satyrycznych

Opublikowano 2023-01-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursów jest Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursów muszą mieć ukończone 18 lat.

Opis
40. Turniej Małych Form Satyrycznych (TMFS) odbędzie się 20 maja 2023 r. w Bogatyni.

W ramach TMFS organizowane są trzy konkursy:

• konkurs na tekst satyryczny
• konkurs na sceniczną prezentację własnych form satyrycznych
• Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności 

Konkurs na tekst satyryczny. Każdy uczestnik może zgłosić trzy wcześniej niepublikowane teksty satyryczne. Tematyka dowolna. Objętość każdego utworu nie może przekroczyć 10 tysięcy znaków ze spacjami.

Konkurs na sceniczną prezentację własnych form satyrycznych. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przygotować prezentację, która ma rozbawić publiczność. Może to być monolog, piosenka, skecz, scenka pantomimiczna itp. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 15 minut. 

Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności to przegląd najciekawszych zjawisk na scenie kabaretowej i satyrycznej w bieżącym sezonie artystycznym. Uczestników pojedynku – solistów lub grupy kabaretowe – zapraszają organizatorzy TMFS.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 21 kwietnia 2023 r. 

Nagrody
• Konkurs na tekst satyryczny – zwycięzca otrzyma 3.000 zł i statuetkę Złotego Kosy.
• Konkurs na sceniczną prezentację własnych form satyrycznych – zwycięzca otrzyma tytuł Króla Łgarzy, statuetkę Kozła oraz 5.000 zł.
• Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności – nagrodą jest 5.000 zł oraz statuetka „Szczupłego Andrzeja” im. Redaktora Andrzeja Zakrzewskiego.

Regulamin konkursu