38. Ogólnopolski Turniej Małych Form Satyrycznych

Opublikowano 2021-02-18

Opis

Organizator
Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni.

Uczestnicy
Uczestnicy turnieju muszą mieć ukończone 18 lat.

Opis
38. Turniej Małych Form Satyrycznych (TMFS) odbędzie się 29 maja 2021 r. w Bogatyni.

W ramach TMFS odbywają się trzy konkursy:

• konkurs na tekst satyryczny
• konkurs na sceniczną prezentację własnych form satyrycznych
• Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności 

Konkurs na tekst satyryczny. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy wcześniej niepublikowane teksty satyryczne o dowolnej tematyce. Objętość każdego tekstu nie może przekraczać 3 stron maszynopisu. Termin nadsyłania prac upływa 2 kwietnia 2021 r.

Konkurs na sceniczną prezentację własnych form satyrycznych. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przygotować prezentację, która ma rozbawić publiczność. Może to być monolog, piosenka, skecz, scenka pantomimiczna itp. Prezentacja może się składać z dowolnej liczby utworów, ale nie może trwać dłużej niż 10 minut. Prezentacje nagrane na nośnikach elektronicznych można przesyłać do 23 kwietnia 2021 r.

Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności to przegląd najciekawszych zjawisk na scenie kabaretowej i satyrycznej w bieżącym sezonie artystycznym. Uczestników pojedynku – solistów lub grupy kabaretowe – zapraszają organizatorzy TMFS.

Nagrody
• Konkurs na tekst satyryczny – zwycięzca otrzyma 3.000 zł i statuetkę Złotego Kosy.
• Konkurs na sceniczną prezentację własnych form satyrycznych – zwycięzca otrzyma tytuł Króla Łgarzy, statuetkę Kozła oraz 5.000 zł.
• Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności – nagrodą jest 5.000 zł oraz statuetka „Szczupłego Andrzeja” im. Redaktora Andrzeja Zakrzewskiego.

Strona Turnieju Małych Form Satyrycznych