31. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Opublikowano 2020-01-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis 

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu ogłasza 31. edycję Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Celem Konkursu jest pozyskanie i nagrodzenie nowych, wartościowych tekstów dramatycznych kierowanych do dzieci i młodzieży, przeznaczonych dla scen teatralnych (dramatycznych, lalkowych, innych).

Do konkursu można zgłaszać sztuki teatralne, które nie były wcześniej publikowane ani wystawiane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). 

Nagrody
Pula nagród wynosi 15 tysięcy złotych.

Wybrane utwory zostaną opublikowane w 47. zeszycie Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 27 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu