24. Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”

Opublikowano 2021-07-05

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr RONDO oraz Słupski Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 

Uczestnicy konkursu winni przedstawić swoją twórczość w sposób dowolny, jednakże związany z działalnością artystyczną S. I. Witkiewicza. Mogą to być: prezentacje teatralne, taneczne, malarskie, instalacje, fotografie, performance, teksty, recytacja, wywiedzione ze słowa, piosenka, kulinaria i co ślina-do-gęby-przyniesizm.

Konkurs odbędzie się w dniach 16-18 września 2021 r. w Teatrze Rondo w Słupsku.

Osoby zainteresowane udziałem powinny przesłać:
• wypełnioną kartę uczestnictwa,
• rejestrację wideo zgłaszanego działania (dotyczy prezentacji scenicznych),
• szczegółowy opis prac plastycznych i sposobu ich prezentacji.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 sierpnia 2021 r.

Strona konkursu