23. Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”

Opublikowano 2020-06-29

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr RONDO oraz Słupski Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 
Forma prezentacji konkursowych może być dowolna. Źródłem inspiracji powinna być twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Kierując się prostymi aczkolwiek prawdziwymi słowami Witkacego „Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka" pozostawiamy twórcom dużą dowolność prezentacji. Konkurs nie ma żadnych ograniczeń co do formy wystąpienia, mogą być to recytacja, monodram, wywiedzione ze słowa, teksty śpiewane, instalacje plastyczne, fotografia oraz wszelkie inne dzieła oraz wszystkie odmiany nurtów: zawraca-kontrafaudyzm, neo-pseudo-kretynizm, fiktobydlęcyzm i co ślina-do-gęby-przyniesizm.

Wypełnioną kartę zgłoszenia można przesłać mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 lipca 2020 r.

Strona konkursu