22. Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”

Opublikowano 2019-06-26

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr RONDO oraz Słupski Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 
Konkurs jest adresowany do artystów – uczestników ruchu teatralnego, fotografów, malarzy, tancerzy – zainspirowanych twórczością Witkacego. Prezentacje konkursowe odbędą się w Teatrze Rondo w Słupsku w dniach 19-21 września 2019 r. 

Uczestnicy konkursu winni przedstawić swoją twórczość w sposób dowolny, jednakże związany z działalnością artystyczną S. I. Witkiewicza. Mogą to być prezentacje teatralne, taneczne, malarskie, instalacje, fotografie, performance, teksty, recytacja, wywiedzione ze słowa, piosenka, kulinaria i co ślina-do-gęby-przyniesizm. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia można przesłać mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

 

 

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-08-12
Strona konkursu www.witkacy.art.pl/