Zwierzęta mają głos!

Opublikowano 2022-05-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy mają za zadanie stworzyć komiks nawiązujący do hasła „Zwierzęta mają głos”. 

Zachęcamy do nadsyłania prac poruszających szeroko rozumianą tematykę ziemskiej fauny, w tym: praw zwierząt, ochrony gatunków, zależności występujących w przyrodzie, życia zwierząt, zwierząt dzikich i domowych oraz ich relacji z człowiekiem.

Fabuła komiksów może mieć dowolny charakter: edukacyjny, rozrywkowy, realistyczny lub fantastyczny. Technika i kolorystyka prac jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, kolaż, fotografia, techniki mieszane itp.).

Komiksy należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „10 - 14 lat” i „15 - 18 lat”.

W każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce – tablet graficzny, karta podarunkowa o wartości 650 zł na zakup materiałów plastycznych oraz publikacje;
• II miejsce – tablet graficzny, karta podarunkowa o wartości 450 zł na zakup materiałów plastycznych oraz publikacje;
• III miejsce – tablet graficzny, karta podarunkowa o wartości do 250 zł na zakup materiałów plastycznych oraz publikacje.

Strona konkursu