XXXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Herb Grodu Miasta Chrzanowa”

Opublikowano 2021-02-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie – Grupa Twórcza „Cumulus”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:

• I kategoria – wiersze o tematyce związanej z Chrzanowem i Ziemią Chrzanowską;
• II kategoria – wiersze o tematyce dowolnej.

W każdej kategorii można zgłosić od jednego do trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
• Wiersze o tematyce związanej z Chrzanowem i Ziemią Chrzanowską
I nagroda – 700 zł
II nagroda – 500 zł
III nagroda – 300 zł
3 wyróżnienia po 200 zł

• Wiersze o tematyce dowolnej
I nagroda – 700 zł
II nagroda – 500 zł
III nagroda – 400 zł
3 wyróżnienia po 300 zł

• Młodzież (do 17 lat) oraz dzieci otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2021 r.

Regulamin konkursu