XXXV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Opublikowano 2018-10-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres Organizatora kilka wierszy albo opowiadanie o objętości do 10 stron maszynopisu. 

Tematyka utworów może być dowolna.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Strona konkursu na Facebooku.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Wybrane utwory zostaną opublikowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-01-15