XXXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej COLOR ART

Opublikowano 2022-10-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Goleniowski Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat.

Zasady konkursu w skrócie

W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „Moje miejsce”. 

“ Czym jest miejsce? Powołując się na Wikipedię, warto zacząć od słownikowej definicji. Zatem „miejsce” to: usytuowanie, przestrzeń do wypełnienia, punkt w przestrzeni, fragment ciała, ranga czy rola kogoś lub czegoś, stanowisko, posada.
Określenie „moje miejsce” wnosi do wspomnianej formuły wymiar osobisty. I ta cecha osobistego odczuwania niech poprowadzi Was w kierunku miejsc dla Was najważniejszych. Miejsc wyznaczonych spotkaniami z najbliższymi osobami, rozmowami, zabawą (oraz nauką!), radością czy smutkiem – myśli, emocji i wrażeń. Bo miejsce to również nasz sposób myślenia i odczuwania.

Nie sposób wymienić różnorodności znaczeń i wątków składających się na określenie „moje miejsce”.

Pozostawiamy więc przestrzeń dla Waszych artystycznych poszukiwań, mając nadzieję, że w tym świecie znajduje się troszkę miejsca dla wszystkich…

prof. Marek Haładuda, 
przewodniczący Jury

Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne wykonane na papierze lub płótnie.

Dopuszczalne techniki:
malarstwo – format od A3 do A1
grafika (linoryt i monotypia) – format od A4 do A2

Każdy uczestnik może zgłosić trzy prace.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Goleniowskiego Domu Kultury.

Nagrody
Laureaci konkursu wezmą udział, wraz z opiekunami, w kilkudniowych nadmorskich warsztatach artystycznych. Otrzymają również nagrody rzeczowe i dyplomy.

Termin
Prace można przesyłać do 31 stycznia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu