XXXI konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

Opublikowano 2020-12-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych.

Opis 
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie o tematyce sportowej. 

Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii:
a) własnego doświadczenia sportowego,
b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
c) zasady fair play i szacunku dla innych,
d) radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
e) równowagi między ciałem a umysłem,
f) tradycji sportowych w rodzinie.

Objętość opowiadania nie może przekraczać 6 stron. 

Każda szkoła może zgłosić do konkursu:
- 3 prace uczniów klas IV - VI,
- 3 prace uczniów klas VII - VIII.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 26 marca 2021 r.

Strona konkursu