XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Młodzi Twórcy Literatury”

Opublikowano 2020-09-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 8 do 16 lat.

Opis
W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem NIEPOJĘTOŚĆ ZIELONOŚCI.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem ochrony środowiska i szybko następujących zmian prowadzących do jego degradacji. Zapraszając do pisania, pragniemy, by uczestnicy konkursu, w dowolnie wybranej przez siebie formie literackiej, zwrócili uwagę na otaczający świat i największe zagrożenia, które czyhają na środowisko. Niech to jednak będzie opowieść przedstawiona z zupełnie innej perspektywy, widziana przez tych, którzy są po tzw. „drugiej stronie barykady”. Proponujemy uczestnikom, by spojrzeli na problem nie z perspektywy człowieka, tylko tych, którzy walczą o przetrwanie: zwierząt, roślin, ziemi i całego mikrokosmosu. 

Forma literacka prac konkursowych może być dowolna.

Prace w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu należy przesyłać w trzech egzemplarzach na adres Książnicy Płockiej (więcej informacji w regulaminie).

Prace będą oceniane przez Ewę Nowak, popularną autorkę książek dla młodzieży oraz Martynę Chuderską, dziennikarkę radiową. 

Nagrody
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 27 października 2020 r.

Strona konkursu