Skip to main content

XXVIII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA

Opis

30.04.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” w Bielsku-Białej.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich, a także osoby dorosłe – dotychczasowi laureaci „Lipy”.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 6 utworów literackich. Mogą to być wiersze, utwory prozatorskie i dramaty. Tematyka dowolna.

W przypadku prozy i dramatów objętość prac ograniczona jest do 4 stron znormalizowanego maszynopisu.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace można przesyłać listownie lub mailem.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 21 czerwca 2024 r.

Nagroda
Jury wybierze 60 najlepszych prac, które znajdą się w pokonkursowej antologii.

Strona konkursu