XXVIII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

Opublikowano 2022-09-18

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesyłać wiersze i opowiadania o dowolnej tematyce. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą przesyłać również jednoaktówki.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie pięć wierszy, dwa opowiadania i jedną jednoaktówkę. 

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Dodatkowo wersję elektroniczna pracy należy przesłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 stycznia 2023 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu