XXVIII konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskie

Opublikowano 2017-12-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz gimnazjaliści.

Opis 
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie o szeroko rozumianej tematyce sportowej. W regulaminie czytamy:

Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii:
a) własnego doświadczenia sportowego,
b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
c) zasady fair play i szacunku dla innych,
d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
e) równowagi między ciałem a umysłem,
f) tradycji sportowych w rodzinie.

Objętość opowiadania nie może przekraczać 6 stron. 

Prace konkursowe zgłaszają szkoły. Szkoła podstawowa może przesłać dwa opowiadania, gimnazjum trzy.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „szkoły podstawowe” i „gimnazja”. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Opowiadania laureatów poprzedniej edycji konkursu można przeczytać tutaj.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-04-02