XXVII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

Opublikowano 2021-10-13

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Opis
Na konkurs można przesyłać wiersze i opowiadania o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 5 wierszy i 2 opowiadania. Prace muszą być samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism lub internetu. 

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (więcej informacji w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 stycznia 2022 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu