XXV Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

Opublikowano 2019-10-04

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Opis
Na konkurs można przesyłać wiersze i opowiadania o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 5 wierszy i 2 opowiadania.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Najlepsze utwory zostaną opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło”.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-01-13