XXIX konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

Opublikowano 2019-01-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjaliści.

Opis 
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie o tematyce sportowej. 

Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii:
a) własnego doświadczenia sportowego,
b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
c) zasady fair play i szacunku dla innych,
d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
e) równowagi między ciałem a umysłem,
f) tradycji sportowych w rodzinie.

Objętość opowiadania nie może przekraczać 6 stron. 

Każda szkoła może zgłosić do konkursu:
- 3 prace uczniów klas IV-VI,
- 3 prace uczniów klas VII-VIII,
- 3 prace gimnazjalistów.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.