XXII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

Opublikowano 2017-01-03

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu:
– w kategorii „wiersze” – 5 wierszy
– w kategorii „opowiadania” – 2 opowiadania. Objętość opowiadania nie może przekraczać 8 stron znormalizowanego maszynopisu.

Tematyka utworów może być dowolna.

Prace muszą być napisane samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism lub Internetu. Nie mogą to być również wypracowania szkolne.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace laureatów zostaną opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło”, wydawanym przez bibliotekę. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-01-31