XXII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA"

Opublikowano 2018-05-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” w Bielsku-Białej.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Opis

Przegląd jest najstarszą – nie tylko dla dzieci i młodzieży – imprezą literacką w Polsce, która odbywa się nieprzerwanie! [Owszem, konkurs „Czerwonej Róży” rozpoczął się dużo wcześniej, ale miał też wieloletnią przerwę.] Jest to zasługa władz spółdzielni „Złote Łany” oraz dyrektorki Spółdzielczego Centrum Kultury „Best” Ireny Edelman i jej współpracowników, którzy co roku perfekcyjnie organizują imprezę.

Od lat jurorami naszej Lipy są: Tomasz Jastrun – przewodniczący, poeta i eseista, Jan Picheta – polonista, poeta, dziennikarz i Juliusz Wątroba – poeta i satyryk.

W każdej edycji około 700 osób z całej Polski przesyła średnio 1600 utworów, spośród których jury wybiera 100 najlepszych prac 100 autorów. Główną nagrodą jest druk nagrodzonych stu utworów w „lipowej” antologii, którą stale przygotowuje red. Jan Picheta, a której atrakcyjną szatę graficzną tworzy prof. UŚ Krzysztof Dadak. 

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 6 utworów literackich. Mogą to być wiersze, utwory prozatorskie i dramaty. Tematyka dowolna. W przypadku prozy i dramatów objętość prac ograniczona jest do 5 stron znormalizowanego maszynopisu.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

Utwory wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (szczegóły w regulaminie). Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.

Nagrody
Główną nagrodą jest publikacja najlepszych utworów w antologii pokonkursowej.