XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Gniewińskie Pióro”

Opublikowano 2022-06-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „Młodzież w wieku 13-17 lat” oraz „Dorośli”.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać co najmniej 3 wiersze lub prozę. Objętość całej pracy konkursowej nie może przekraczać 5 stron.

Tematyka utworów może być dowolna.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody
• Kategoria „Dorośli” – nagrody finansowe o łącznej wartości 5.000 zł.
• Kategoria „Młodzież” – nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 25 lipca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu