Skip to main content

XX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Opis

9.11.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Zasady konkursu w skrócie
W tym roku uczestnicy konkursu mają za zadanie opisać obraz  Juliusza Kossaka „Nauka polowania z sokołem”.

Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

• literackiej – prace, w których w znaczący sposób ujawnia się forma literacka (opowiadania, wiersze, dramaty, rozmowy, listy),
• formalnej – klasyczna analiza dzieła sztuki, analiza porównawcza lub esej. 

Nagrody
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz statuetki Gęsiego Pióra.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 5 lutego 2024 r.

Strona konkursu