XX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej

Opublikowano 2022-04-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 15 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesłać zestaw trzech wierszy oraz jedno opowiadanie o objętości do 3 stron. 

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież w wieku od 15 do 18 lat” i „dorośli”.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie

Nagrody
• W kategorii „młodzież”:
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł
trzy wyróżnienia po 50 zł

• W kategorii „dorośli”:
I miejsce – 700 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł
trzy wyróżnienia po 100 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu