XX konkurs NBP na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej

Opublikowano 2021-09-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Narodowy Bank Polski.

Uczestnicy
Konkurs odbywa się w dwóch  kategoriach wiekowych:
• uczniowie szkół podstawowych – klasy VII i VIII,
• uczniowie szkół średnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać pracę na temat:

Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami… Obejrzyj film nbp.pl/ekonomisci i wybierz bohatera swojej pracy. Jakie wydarzenia i obserwacje ekonomiczne z czasów młodości mogły skłonić wybranego przez Ciebie ekonomistę do zainteresowania się tą tematyką? A co Ciebie intryguje w tym obszarze?

Objętość pracy: od 5 do 10 stron. 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody
W każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

• I miejsce: 4.000 zł
• II miejsce: 3.500 zł
• III miejsce: 3.000 zł
• trzy wyróżnienia po 1.500 zł

Nagrody pieniężne otrzymają również nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 12 października 2021 r.

Strona konkursu