XX konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Opublikowano 2022-06-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zgłoszenia są przyjmowane w pięciu kategoriach:
1) studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych,
2) zawodowi artyści plastycy i graficy,
3) uczniowie szkół artystycznych,
4) pozostali uczniowie szkół publicznych i niepublicznych,
5) inne zainteresowane osoby nieobjęte poprzednimi kategoriami.

Zasady konkursu w skrócie

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w konkursie na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Celem konkursu jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych. 

Plakaty należy dostarczyć na usztywnionym podkładzie (format 50 x 70 cm) oraz w wersji elektronicznej. 

Do konkursu można zgłaszać również plakaty animowane (od 15 do 60 sekund).

Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę prac.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Prace należy dostarczyć do 14 października 2022 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu