XVIII Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”

Opublikowano 2020-01-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesyłać wiersze o tematyce religijnej.

Każdy uczestnik może zgłosić od jednego do trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkół podstawowych,
- uczniowie szkół średnich,
- dorośli.

Wiersze wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz po 3 egzemplarze tomiku z nagrodzonymi i wyróżnionymi wierszami.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 21 lutego 2020 r.

Strona konkursu